Bánh mâm xe wave dream 201
Bánh mâm xe wave dream 201

Bảng Gía:

– Toàn sơn: 990,000

– Tiện biên: 1,050,000

– Tiện mặt: 1,200,000