Bảng Gía:

– Toàn sơn: 990,000

– Tiện biên: 1,050,000

– Tiện mặt: 1,200,000

Mô tả

Quy Cách:
-Bánh trước (hub-brake ): 17*1.4
-Bánh sau (hub-brake):17*1.4
-Trọng lượng 3.6/3.6