Vòng đá phong thuỷ – Ruby Xanh Ấn Độ

Vòng đá phong thuỷ – Ruby Xanh Ấn Độ: MS 001

” Để có sức khỏe tốt: hãy ăn nhẹ, thở sâu, sống có chừng mực, nuôi dưỡng niềm vui và gìn giữ những mối quan tâm trong cuộc sống “