Đầu chuyển máy khoan thành máy cưa

Đầu chuyển máy khoan thành máy cưa nhỏ gọn tận dụng máy khoan cầm tay bằng pin hoặc máy khoan bằng điện chỉ cần gắn bộ chuyển máy khoan có thể thành máy cưa cắt các vật liệu như ống nước ồng điện cắt gỗ cũng như tôn.