Máy kiểm soát đo thân nhiệt tự động

Máy kiểm soát thân nhiệt tự động không cần tiếp xúc trán không cần người đứng cầm đo giống như súng đo thân nhiệt. Máy quét thân nhiệt chính xác nhanh chóng có cảnh báo nguyên lý hoạt động sử dụng hồng ngoại cảm biến cảm ứng đo nhiệt độ thân người từ ta. thiết bị áp dụng lắp đặt trang bị cho các văn phòng ngân hàng kiểm soát thân nhiệt khách hàng nhân viên công nhân lao động tại các cửa ra vào.